top of page

Sat, Mar 14

|

Opa-locka Tech Hire Center

Creole Homebuyers Workshop

Registration is Closed
See other events
Creole Homebuyers Workshop
Creole Homebuyers Workshop

Time & Location

Mar 14, 2020, 9:00 AM – 4:00 PM

Opa-locka Tech Hire Center, 780 Fisherman St Suite 220, Opa-locka, FL 33054, USA

About The Event

OLCDC pwogram pou achte kay, fèt pou gide pwosesis achte kay pou la premye fwa pa za pa. Ou pral gen yon sesyon konséy prive ak yon espesyalis. 

Nan chak atelye edikasyon pou achte kay, patisipan yo ap tande prezantasyon pwofesyonèl nan chak endistri-- pretè yo, riltor yo, enspektè yo, ajan fèmen, avoka yo, elatriye — sou sijè sa yo:

-Preparasyon pou posede kay

-Fé mak´et pou yon kay

-Aplike pou fon

-Jwenn yon ipotèk

- Fèmen sou kay ou

- Asirans Pou Yon Kay

-Home Enspeksyon

- Enspeksyon Enpotans san Patipri Lojman

- Kredi / Bidjè / Vòl Idantite

Nou ankouraje patisipan yo pou yo ale nan atelye a prepare pou poze animatè ak prezantatè yo kesyon pandan tout jounen an. Nan fen atelye a, patisipan yo ap resevwa enfòmasyon pou kontakte anplwaye OLCDC, prezantatè atelye yo pou konsèy lojman, epi yo ka kontakte pwofesyonèl sa yo, si yo gen kesyon konsènan pwosesis achte kay.

Apre yo fini nan tout atelye a 8 èdtan, patisipan yo ap resevwa yon sètifika ki deklare ke yo te konplete 8 èdtan Edikasyon pouw achte kay. Sètifika sa a obligatwa pa devlopè ak pwogram sibvansyon. Sivouple, pote idantifikasyon ak prèv revni (pa egzanp, 2011 W-2, 2 chek, lèt benefis) ak yon kopi lèt pre-kalifikasyon ou, si ou te resevwa youn. Dokiman sa yo nou oblije resevwa, pou jwenn sètifika ou.

Share This Event

bottom of page